739388777
CZ / EN / RU
CZ / EN / RU

Společné prostory

schodiště: železobetonová konstrukce akusticky oddělená od ostatních konstrukcí domu

nášlapná vrstva: dlažba s protiskluzovými vlastnostmi

vstupní domovní dveře: hliníkové, prosklené

domovní vybavení: zvonkové tablo nerezové, poštovní schránky, čistící zóny

vnitřní osvětlení: svítidla s úspornými zdroji

garážová stání: vjezd do parkingu bude uzavřen sekčními garážovými vraty s dálkovým ovládáním, stání budou vyznačena a číslována

společné vnější plochy: zatravněné plochy + sadové úpravy (keře, stromy), zpevněné plochy a cesty ze zámkových dlažeb, oplocení z gabiónů a poplastovaného pletiva

odpad: prostor na komunální odpady osazen v samostatném venkovním objektu

výtah: bezstrojovnový výtah s tišším chodem

Choose projects by location

JRD s.r.o. vynaložila veškeré úsilí, aby zajistila správnost informací poskytnutých na těchto internetových stránkách. Nicméně s ohledem na charakter tohoto média a rizika s jeho užíváním spojená, JRD s.r.o. nepřebírá žádnou odpovědnost vyplývající z použití či spolehnutí se na informace a odkazy uvedené na těchto stránkách.
Právní ujednání »

JRD s.r.o., Korunní 810/104, 100 00 Praha 10 M: + 420 777 889 955 E: info@jrd.cz Google maps