739388777
CZ / EN / RU
CZ / EN / RU

Stavební konstrukce

konstrukční systém: masivní zděný stěnový systém z ekologických vápenopískových bloků, se železobetonovými monolitickými stropy a železobetonovými stěnami v místech určených statikou domu

obvodový plášť: mimořádné zateplení obvodových stěn – tepelná izolace tl. 200 mm

mezibytové stěny: vyzdívané z vápenopískových bloků, případně sendvičové s akustickou a tepelnou izolací z miner. vláken

podlahy bytů: anhydritová samonivelační plovoucí podlaha na tepelné a kročejové izolaci, jako podklad pro nášlapnou vrstvu

příčky v bytech: zděné sádrové bloky tl. 100 mm, s výbornými akustickými vlastnostmi, případné instalační přizdívky v rozsahu dle projektu

malby: dvojnásobná kvalitní malba v bílém tónu

omítky: vysoce kvalitní hladké sádrové omítky

podhledy: sádrokartonové konstrukce – koupelny, wc, chodby, v rozsahu určeném projektem

venkovní prvky: na některých terasách dřevěné pergoly, dle architektury projektu

Choose projects by location

JRD s.r.o. vynaložila veškeré úsilí, aby zajistila správnost informací poskytnutých na těchto internetových stránkách. Nicméně s ohledem na charakter tohoto média a rizika s jeho užíváním spojená, JRD s.r.o. nepřebírá žádnou odpovědnost vyplývající z použití či spolehnutí se na informace a odkazy uvedené na těchto stránkách.
Právní ujednání »

JRD s.r.o., Korunní 810/104, 100 00 Praha 10 M: + 420 777 889 955 E: info@jrd.cz Google maps