739388777
CZ / EN / RU

Ekologické stavby s respektem k přírodě


Naším cílem je navrhovat budovy co nejšetrnější k životnímu prostředí. Dbáme jak na citlivou výstavbu, tak i následný ekologický provoz všech našich bytových domů. Usilujeme o snížení škodlivých emisí a o úsporu energií.

Ekologické domy: šetrná výstavba i provoz

Díky využití energeticky šetrných materiálů a postupů účinně snižujeme emise CO2 do ovzduší i v průběhu výstavby. Stavba i provoz našich  developerských projektů proto minimálně zatěžuje životní prostředí.

Přirozený koloběh vody

Jedním z našich dalších cílů je také zachování přirozeného koloběhu vody, který odpovídá stejnému stavu jako před zahájením výstavby. Dešťovou vodu proto neodvádíme do kanalizace, ale svádíme do speciálních podzemních vsakovacích košů. Díky nim se voda buď přirozeně vsakuje do půdy, nebo uchová pro pozdější zálivku zahrady.

Přirozená bilance zeminy

Návrh stavby a úpravu okolního terénu vždy řešíme tak, abychom vytěženou zeminu v maximální míře opět využili a nemuseli ji nikam neekologicky převážet. Snižujeme tak zátěž životního prostředí, ke které jinak dochází.

Obnovitelné zdroje energií

Naše ekologické stavby doplňujeme také instalací obnovitelných zdrojů energie, například solárních panelů pro ohřev teplé užitkové vody, tepelných čerpadel pro teplovzdušné vytápění a ohřev teplé vody nebo fotovoltaických panelů pro šetrnou výrobu elektrické energie.

Je logické, že ekologické domy s 6x větší úsporou energií oproti běžným novostavbám také 6x více šetří životní prostředí. Dosahujeme výrazného snížení uhlíkové stopy našich domů a šetříme běžná fosilní paliva. Věříme, že se tento šetrný koncept trvale udržitelného bydlení stane v dohledné době normou a zajistí zdravé bydlení i pro budoucí generace.


Podívejte se na naši aktuální nabídku bytů v Praze a neváhejte nás kontaktovat pro více informací.